دکتر نظر افضلی

آرشیو

پیوندهای ویژه

نظر سنجی

بنظرشما اکثریت مجلس دهم:

View Results

Loading ... Loading ...

ما را دنبال کنید

دیدار و گفتگوی دکترافضلى و خوزه گرازیانو داسیلوا دبیرکل سازمان کشاورزى و غذا ملل متحد FAO در حاشیه کنفرانس جهانى بین المجالس گرسنگى و سوء تغذیه

دیدار و گفتگوی دکترافضلى و خوزه گرازیانو داسیلوا دبیرکل سازمان کشاورزى و غذا ملل متحد FAO در حاشیه کنفرانس جهانى بین المجالس گرسنگى و سوء تغذیه

اشتراک

دیدگاه بگذارید

avatar