دکتر نظر افضلی

آرشیو

پیوندهای ویژه

نظر سنجی

بنظرشما اکثریت مجلس دهم:

View Results

Loading ... Loading ...

ما را دنبال کنید

🔴🔴مصاحبه دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) با رادیو گفت وگو در تاریخ 27 اسفند 97 با موضوع اشتغال در بخش کشاورزی

🔴🔴مصاحبه دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) با رادیو گفت وگو در تاریخ 27 اسفند 97 با موضوع اشتغال در بخش کشاورزی

♦ برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع اشتغال زایی های جایگزین در بخش کشاورزی و با حضور دکتر نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

♦ نظر افضلی در آغاز با بیان اینکه در مناطقی که پتانسیل کشاورزی وجود دارد، لازم است این مهم انجام شود، گفت: هر جا که پتانسیل کشاورزی وجود ندارد، با انجام این کار، سطح آب های زیر زمینی کاهش پیدا می کند و با توجه به کمبود بارندگی، دچار خشکسالی می شویم. البته می توان یکسری اقدامات پیشگیرانه نیز در خود کشاورزی انجام داد. به عنوان مثال آبخیزداری و جلوگیری از آب های روان در دستور کار قرار گرفته است.

♦ وی بیان کرد: ایجاد مشاغل جایگزین کشاورزی باید بر اساس پتاسنیل و ظرفیت هر منطقه انجام شود. در حقیقت باید بررسی کرد اگر کشاورزی را قطع کنیم، چه مشاغل دیگر و یا صنایع غیر آب بری می توان ایجاد کرد. به عنوان مثال یک منطقه پتانسیل بسیار بالایی روی معادن دارد و بنابراین می توان با فعال کردن این صنعت، کشاورزی را کاهش داد.

♦ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با رادیو گفت و گو همچنین با تاکید بر اینکه مشاغل جایگزین کشاورزی حتما باید غیر آب بر باشند، اظهار داشت: می توان بعضی از کارخانجات غیر آب بر را به جای اینکه در مناطق پر آب احداث کنیم، در مناطقی که بارندگی اندک و کشاورزی سخت است، احداث کنیم.

♦ وی همچنین درباره دیگر مشاغل جایگزین کشاورزی گفت: صنایع دستی مانند قالی بافی و پارچه بافی را می توان حمایت کرد و آن ها را در مناطقی که پتانسیل کشاورزی کمتری دارند، گسترش داد.
dr_afzali

اشتراک

دیدگاه بگذارید

avatar