آرشیو

پیوندهای ویژه

نظر سنجی

بنظرشما اکثریت مجلس دهم:

View Results

Loading ... Loading ...

ما را دنبال کنید

مسئولیت های اجرایی

-عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲

-افسر وظیفه عقیدتی سیاسی مرکز آموزش ۰۴ بیرجند در سال ۱۳۶۳

-فرماندهی پایگاه مقاومت عشایری جواد الائمه در سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶

-مسئولیت واحد دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹

-معاونت امور جنگ دانشگاه بیرجند در سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸

-معاونت ستاد گردان توپخانه ۶۸ رعد در سال ۱۳۶۷

-حضور در جبهه‌ های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به مدت ده ماه (چهار دوره اعزام)

-عضویت اصلی در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه بیرجند در سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰

-معاونت امور دفاعی دانشگاه بیرجند در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰

-مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱

-دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی بنگلور هندوستان در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷

-نماینده دانشجویی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند در جنوب شبه ‌قاره هند در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷

-مسئولیت امور فرهنگی شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی شبه قاره هند در سال ۱۳۷۵

-دبیر شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی شبه ‌قاره هند در سال ۱۳۷۷

-مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بیرجند در سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹

-ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴

-عضویت اصلی در هیات بدوی کمیته انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

-عضویت در شورای داده ورزی دانشگاه بیرجند از سال ۱۳۸۰

-نماینده منتخب شورای دانشگاه در هیات منصفه نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه بیرجند به مدت دو دوره

-مسئولیت دفتر هم ‌اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲

-مسئولیت بسیج اساتید دانشگاه های خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۴

-معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بیرجند در آذر سال ۱۳۸۵

-مشاور استاندار خراسان جنوبی در امور دانشجویی و دانشگاه ها در سال ۱۳۸۴

-عضویت در هیات موسس آموزشکده کشاورزی سربیشه

-مسئولیت راه اندازی واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی

-نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیات نظارت دانشگاه بیرجند در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

-مدیریت استانی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۸

-عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی در آبان سال ۱۳۸۹

-عضویت در مجمع عالی بسیج عشایری استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۸

-عضویت در کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۳   

-عضویت در کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه بیرجند در سال ۱۳۹۳

-نماینده مردم نهبندان و سربیشه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

عضویت در شوراها و انجمن ها -عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی استان خراسان جنوبی -عضویت در انجمن جهانی طیور -عضویت در انجمن طیور شبه قاره هند -عضویت در انجمن متخصصین علوم دامی شاخه خراسان -عضویت در انجمن ژنتیک ایران -عضویت در انجمن بیو تکنولوژی ایران 

اشتراک