دکتر نظر افضلی

آرشیو

پیوندهای ویژه

نظر سنجی

بنظرشما اکثریت مجلس دهم:

View Results

Loading ... Loading ...

ما را دنبال کنید

فروردین ۳۰, ۱۳۹۸

♦️ حضور دکتر افضلى با لباس محلی عشایری در روستاى خواجه منجیکوه در این دیدار گرم و صمیمی با مردم مهماندوست و خونگرم این روستا که در ۳۰ فروردین ۹۸ انجام شد اهالی روستا مشکلات روستای خود را مطرح کرده که اهم آن به قرار ذیل می باشد: 👈 عدم آنتن دهى تلفن همراه اول 👈 احداث جاده خواجه منجیکوه به گله چاه و خاکک با توجه به اینکه چاههاى در دشت درح بوده و هرروز باید این مسافت را بپیمایند 👈 آبرسانى 👈 گاز رسانى دکتر افضلی در این‌ دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت رفع محرومیت های منطقه با اشاره به مشکلات عنوان شده به تک تک موارد و وضعیت هریک پاسخ داد.

♦️ حضور دکتر افضلى با لباس محلی عشایری در روستاى خواجه منجیکوه در این دیدار گرم و صمیمی با مردم مهماندوست و خونگرم این روستا

♦️ حضور دکتر افضلى با لباس محلی عشایری در روستاى شند معصومه در این بازدید میدانی که به منظور دیدار با مردم روستا و قرارگرفتن در معرض گفت و گوی چهره به چهره با اهالی روستا – که حق لازم آنان است و تاحد امکان تمام مسئولان باید با گفت وگوی با مردم و در جریان قرار گرفتن مشکلات جامعه در جهت رفع مشکلات انان بکوشند- مردم مشکلات خود را بیان کرده که اهم آن به شرح ذیل است: 👈 آبرسانى 👈 ترمیم جاده خراب شده بر اثر سیل 👈 گاز رسانى 👈 عدم آنتن دهى تلفن همراه در این دیدار دکتر افضلی ضمن بیان اقدامات انجام گرفته‌در سال های اخیر‌برای رفع محرومیت از منطقه در مجلس و سطوح بالای کشور به مسائل مطرح شده پاسخ گفت و ابراز داشت که اگر همدلی و همکاری در بین مسئولین مختلف استان در بخش های مختلف تصمیم ساز و اجرا و…شکل بگیرد بسیار زودتر شاهد پیشرفت منطقه خواهیم بود. ٩٨/١/٣٠

  ♦️ حضور دکتر افضلى با لباس محلی عشایری در روستاى شند معصومه در این بازدید میدانی که به منظور دیدار با مردم روستا و