دکتر نظر افضلی

آرشیو

پیوندهای ویژه

نظر سنجی

بنظرشما اکثریت مجلس دهم:

View Results

Loading ... Loading ...

ما را دنبال کنید

خبرگزاری ها و جراید

مصاحبه نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری خاورستان پیرامون سیل استان های شمال کشور و حواشی آن

🔴 مصاحبه نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری خاورستان پیرامون سیل استان های شمال کشور و حواشی

🔴🔴مصاحبه دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) با رادیو گفت وگو در تاریخ 27 اسفند 97 با موضوع اشتغال در بخش کشاورزی

🔴🔴مصاحبه دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) با رادیو گفت وگو در تاریخ 27 اسفند 97

🔴🔴مصاحبه دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) با رادیو گفت وگو در تاریخ 27 اسفند 97 با موضوع اشتغال در بخش کشاورزی

🔴🔴مصاحبه دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) با رادیو گفت وگو در تاریخ 27 اسفند 97