دکتر نظر افضلی

آرشیو

پیوندهای ویژه

نظر سنجی

بنظرشما اکثریت مجلس دهم:

View Results

Loading ... Loading ...

ما را دنبال کنید

دهگردشی

حضور دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان‌های نهبندان و  سربیشه در مجلس شورای اسلامی) در مراسم سیاسی_عبادی نماز جمعه شهر درح شهرستان سربیشه و سخنرانی در جمع نمازگزاران شریف این شهر. جمعه ۲۹ آذر۹۸

♦️ حضور دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان‌های نهبندان و  سربیشه در مجلس شورای اسلامی) در مراسم سیاسی_عبادی نماز جمعه شهر درح شهرستان سربیشه

حضور دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) در منزل پدر بزرگوار شهید نخعی در روستای درخت_توت از توابع بخش درح و عیادت از خانواده این شهید جمعه ۲۹ آذر۹۸

♦️ حضور دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) در منزل پدر بزرگوار شهید نخعی در روستای

حضور نماینده مردم شریف شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در روستای کلاته_مصیب از توابع بخش درح شهرستان سربیشه و بررسی مشکلات مردم شریف این روستا و همچنین ارائه گزارشی از عملکرد ۳.۵ ساله در مجلس شورای اسلامی. جمعه ۲۹ آذر۹۸

♦️حضور نماینده مردم شریف شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در روستای کلاته_مصیب از توابع بخش درح شهرستان سربیشه و بررسی مشکلات مردم

حضور نماینده مردم شریف شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در روستای نود از توابع بخش درح شهرستان سربیشه و بررسی مشکلات مردم شریف این روستا و همچنین ارائه گزارشی از عملکرد ۳.۵ ساله در مجلس شورای اسلامی. جمعه ۲۹ آذر۹۸

♦️حضور نماینده مردم شریف شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در روستای نود از توابع بخش درح شهرستان سربیشه و بررسی مشکلات مردم

حضور نماینده مردم شریف شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در روستای گلوباغ از توابع بخش درح شهرستان سربیشه و بررسی مشکلات مردم شریف این روستا و همچنین ارائه گزارشی از عملکرد ۳.۵ ساله در مجلس شورای اسلامی. جمعه ۲۹ آذر۹۸

♦️حضور نماینده مردم شریف شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در روستای گلوباغ از توابع بخش درح شهرستان سربیشه و بررسی مشکلات مردم