دکتر نظر افضلی

آرشیو

پیوندهای ویژه

نظر سنجی

بنظرشما اکثریت مجلس دهم:

View Results

Loading ... Loading ...

ما را دنبال کنید

دهگردشی

حضور دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) به همراه مهندس فراشی ( معاونت عمرانی فرماندار سربیشه)، دکتر جابری ( بخشدار مرکزی سربیشه)، مهندس رحمتی ( ریاست اداره راه وشهرسازی سربیشه ) و مهندس فتحی ( ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه) در روستای عباس_آباد از توابع بخش مرکزی سربیشه و دیدار با مردم خونگرم این روستا.

👈 دهگردشی 👈 روستای عباس_آباد 👈 چهارشنبه 24 مهرماه 98 ♦️ حضور دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس

بازدید دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) به همراه مهندس فتحی ( ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه) از بند خاکی در حال ساخت روستای طناک بخش مود

♦️ بازدید دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) به همراه مهندس فتحی ( ریاست اداره منابع

حضور دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان وسربیشه در مجلس شورای اسلامی ) با همراهی مهندس فتحی ( ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان سربیشه ) در روستای اسفزار و بازدید از اقدامات انجام گرفته در روستا طی 3 سال اخیر.

♦️ حضور دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان وسربیشه در مجلس شورای اسلامی ) با همراهی مهندس فتحی ( ریاست اداره منابع

حضور دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) در روستای دهسلم از توابع شهرستان نهبندان و دیدار با مردم خونگرم این روستا

♦️ حضور دکتر افضلی ( نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) در روستای دهسلم از توابع شهرستان نهبندان و

بازدید دکتر افضلی (نماینده مردم شریف شهرستان‌ های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) از اراضی شرکت تعاونی سجاد فرهنگیان و بررسی مشکلات شرکت تعاونی

♦️ بازدید دکتر افضلی (نماینده مردم شریف شهرستان‌ های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی) از اراضی شرکت تعاونی سجاد فرهنگیان و بررسی مشکلات