دکتر نظر افضلی

آرشیو

پیوندهای ویژه

نظر سنجی

بنظرشما اکثریت مجلس دهم:

View Results

Loading ... Loading ...

ما را دنبال کنید

دیدار و سفرهای خارجی

متن سخنرانی‌دکتر نظرافضلی در کنفرانس جهانى بین المجالس بر ضد گرسنگى و سوء تغذیه جهانى در شهر مادرید کشور اسپانیا

متن سخنرانی‌دکتر نظرافضلی در کنفرانس جهانى بین المجالس بر ضد گرسنگى و سوء تغذیه جهانى در شهر مادرید کشور اسپانیا 👇👇👇👇👇👇 باسمه‌ تعالی اهمیت غذا

دیدار و گفتگوی دکترافضلى و خوزه گرازیانو داسیلوا دبیرکل سازمان کشاورزى و غذا ملل متحد FAO در حاشیه کنفرانس جهانى بین المجالس گرسنگى و سوء تغذیه

دیدار و گفتگوی دکترافضلى و خوزه گرازیانو داسیلوا دبیرکل سازمان کشاورزى و غذا ملل متحد FAO در حاشیه کنفرانس جهانى بین المجالس گرسنگى و سوء